Tehyläiset Vihreät
Valtuustovaalit 2017

Tehyn valtuustoon valitaan 83 uutta valtuutettua syksyllä 2017 käytävissä vaaleissa. Äänestysaika on 11.-28.9.2017.

Tutustu Tehyläisten Vihreiden ehdokkaisiin!

EHDOKKAAT

Tehyläiset Vihreät


Tehyläiset Vihreät ry yhdistää vihreästi ajattelevia ja vihreitä arvoja tukevia tehyläisiä ay-toimijoita. Olemme toimineet vuodesta 1997 toiminut Vihreän liiton valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. Yhdistys toimii ja vaikuttaa pääosin Tehyssä.

Keskeisiä tavoitteitamme ovat:
- tasa-arvo
- työhyvinvoinnin ja joustavien työaikamallien edistäminen
- työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen
- lähijohtamisen ja esimiestyön haasteiden ratkominen
- naisvaltaisen alamme kustannusten oikeudenmukainen jakaminen
- työn vaativuuden, tehtäväsiirtojen ja henkilökohtaisten palkanosien yhteensovittaminen
- luottamusmiesten ja henkilöstöedustajien aseman ja ajankäytön parantaminen
- täydennyskoulutusvelvoitteen täyttäminen ja urakehityksen edistäminen

Tehyläisten Vihreiden toimintaperiaatteena on avoin ja suora keskustelu ilman pöytälaatikko-
sopimuksia. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat vihreitä peruspilareita.

Me emme harrasta ryhmäkuria. Perustellen jokainen luottamushenkilömme päättää itse päätöksistään Tehyn luottamustehtävissä. Vihreän liiton yleiset arvot sitovat yhdistyksemme luottamushenkilöitä.

Lue lisää ja liity raikkaaseen uudistuvaan porukkaamme!

YHDISTYS
AJANKOHTAISTA
Tiedote 17.7.2017:

Tehyläiset Vihreät kaksinkertaisti ehdokasmääränsä Tehyn valtuustovaaleissa

LUE LISÄÄ
SEURAA
Seuraa meitä facebookissa !