Tehyläiset Vihreät

Tehyläiset Vihreät on valtakunnallinen Vihreän liiton jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa tehyläisten vihreiden etuja ja arvoja Tehyssä ja valtakunnallisessa terveys- ja sosiaalipolitiikassa. Tehyläiset Vihreät ry on vuodesta 1997 toiminut Vihreän liiton valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. Toimintamme keskittyy pääasiassa Tehyn sisälle. Yhdistyksellämme toimii www-sivujen lisäksi sähköpostilista, jonka kautta vaihdetaan tietoa ajankohtaisista asioista.

Jäseneksi voimme ottaa vain Tehyn jäseniä, mutta kannatusjäseneksi pääsevät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asioista kiinnostuneet. Jäseneksi voit liittyä helpoiten täyttämällä
liittymiskaavakkeen Vihreän Liiton sivuilla. Kaavakkeen täyttämisen yhteydessä saat myös ohjeet jäsenmaksun maksamisesta. Yhdistyksemme jäsenmaksu on 30 euroa ja se maksetaan keskitetysti Vihreän liiton kautta. Vähävaraisilta jäsenmaksu on 12,50 euroa.

Liity jäseneksi ja tule mukaan muuttamaan työelämää vihreämmäksi!

Vanhat jäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa
tämän linkin kautta.

Yhdistyksellämme on tällä hetkellä Tehyn valtuustossa kaksi valtuutettua. Meillä on suorat vaikutuskanavat Tehyyn ja Vihreään liittoon. Monet verkostomme jäsenet toimivat myös oman kuntansa luottamustehtävissä.

Keskeisiä tavoitteitamme ovat:
- tasa-arvo
- työhyvinvoinnin ja joustavien työaikamallien edistäminen
- työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen
- lähijohtamisen ja esimiestyön haasteiden ratkominen
- naisvaltaisen alamme kustannusten oikeudenmukainen jakaminen
- työn vaativuuden, tehtäväsiirtojen ja henkilökohtaisten palkanosien yhteensovittaminen
- luottamusmiesten ja henkilöstöedustajien aseman ja ajankäytön parantaminen
- täydennyskoulutusvelvoitteen täyttäminen ja urakehityksen edistäminen

Tehyläisten Vihreiden toimintaperiaatteena on avoin ja suora keskustelu ilman pöytälaatikko-
sopimuksia. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat vihreitä peruspilareita.

Me emme harrasta ryhmäkuria. Perustellen jokainen luottamushenkilömme päättää itse päätöksistään Tehyn luottamustehtävissä. Vihreän liiton yleiset arvot sitovat yhdistyksemme luottamushenkilöitä.


© Tehyläiset Vihreät 2020